Blog

Czym są nieinwazyjne badania prenatalne?

Nieinwazyjne badania prenatalne to szeroka grupa badań, które wykonywane są podczas ciąży. Ich wykonanie pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych patologii, które mogą występować podczas rozwoju płodu.

Jak dzieli się badania prenatalne?

Testy prenatalne dzieli się na dwie grupy: inwazyjne badania prenatalne oraz nieinwazyjne badania prenatalne. Wykonywane są na różnych etapach ciąży. Testy inwazyjne zlecane są najczęściej jedynie po wykryciu pewnych nieprawidłowości podczas wykonywanych rutynowo badań nieinwazyjnych. Najbardziej popularnym nieinwazyjnym badaniem prenatalnym jest badanie ultrasonograficzne (USG).

Do badań inwazyjnych zaliczamy badania takie jak: amniopunkcja, kordocenteza czy biopsja kosmówki- każde z tych badań wiąże się z niewielkim zabiegiem, podczas którego pobierany jest materiał do badań. Ich wykonanie pozwala na ocenę materiału genetycznego płodu oraz ewentualne wykrycie obecnych zaburzeń lub nieprawidłowości. W związku z przeprowadzaniem tych badań w przypadku niektórych kobiet może wystąpić ryzyko powikłań, które mogą mieć znaczny wpływ na przebieg ciąży. W skrajnych przypadkach może dojść do uszkodzenia płodu, przedwczesnego porodu, zakażenia wewnątrzmacicznego lub nawet poronienia.

Nieinwazyjne badania prenatalne są w pełni bezpieczne zarówno dla matki jak i dla dziecka. Najczęściej wykonywanym nieinwazyjnym testem prenatalnym, jest wszystkim znane badanie USG. Podczas takiego badania lekarz ma możliwość oceny rozwoju anatomicznego płodu. W przypadku zaobserwowania odchyleń od przyjętej normy, zlecane są dodatkowe badania. Poszerzenie diagnostyki, o dodatkowe badania ma na celu wyjaśnienie tych zaburzeń.

Nieinwazyjne badania prenatalne – kiedy wykonać?

Choroby genetyczne, np. zespół Downa, mogą wystąpić w każdej ciąży. Chociaż ryzyko ich wystąpienia wzrasta wraz z wiekiem, to większość dzieci z zaburzeniami chromosomowymi rodzą kobiety, które mają mniej niż 35 lat. Dlatego też zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, wszystkie kobiety ciężarne w Polsce, bez względu na wiek, powinny mieć zaproponowane przesiewowe badania prenatalne w kierunku najczęściej spotykanych wad rozwojowych i aberracji chromosomowych.

Rozważ wykonanie nieinwazyjnych badań prenatalnych jeżeli jesteś w ciąży, a w szczególności gdy:

  • zdecydowałaś się na macierzyństwo w późniejszym czasie,
  • lekarz prowadzący ciążę stwierdził nieprawidłowe wyniki „Testu PAPP-A”,
  • w poprzedniej ciąży stwierdzono zaburzenia chromosomowe u płodu,
  • masz przeciwwskazania do wykonania inwazyjnych badań prenatalnych.

Zapytaj swojego lekarza o możliwość wykonania nieinwazyjnego badania prenatalnego HARMONY w przypadku Twojej ciąży.