Aktualności

Co badamy?

Badanie pozwala określić RYZYKO WYSTĄPIENIA
WAD GENETYCZNYCH U PŁODU, takich jak:

 • zespół Downa (trisomia 21)
 • zespół Patau (trisomia 13)
 • zespół Edwardsa (trisomia 18)
 • ryzyko aneuploidii chromosomów płci X i Y
        zespół Turnera (monosomia X),
        zespół Klinefeltera (XXY),
        zespół Jacobsa (XYY),
        zespół potrójnego X (XXX),
 • zespół DiGeorge’a (mikrodelecja 22q11.2)