Aktualności

Dlaczego zawsze warto wykonać badania prenatalne?

Badania prenatalne pozwalają zadbać o zdrowie dziecka jeszcze w łonie matki. Prawidłowy wynik badania daje
rodzicom cenny spokój, zyskują oni wiedzę, że maluch rozwija się zdrowo.
W przypadku wykrycia podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby wykonuje się dalsze badania diagnostyczne.
Niestety nie wszystkie wady rozwojowe płodu da się leczyć, ale wiedza o ich wystąpieniu pozwala rodzicom lepiej
przygotować się na narodziny, a dziecku zapewnić lepsze życie w przyszłości. Lekarz może natomiast wcześniej
opracować schemat odpowiedniego postępowania po urodzeniu.