Aktualności

Spodziewam się bliźniaków. Czy mogę wykonać test Harmony?

TAK. Test prenatalny Harmony może być stosowany również w ciążach bliźniaczych w przypadku trisomii 21, 18 i 13. W
ciążach bliźniaczych nie można określić ryzyka aneuploidii chromosomów płciowych i mikrodelecji 22q11.2.