Aktualności

Jak długo czeka się na wynik?

Test Prenatalny Harmony jest wykonywany w laboratorium ALAB w Warszawie, dzięki temu czas oczekiwania na wynik badania
wynosi maksymalnie do 5-8 dni roboczych. Wynik udostępniany jest lekarzowi, który zlecił wykonanie badania oraz Pacjentce.